Przeszukaj witrynę

Introducing

Strona ta została stworzona, aby wyjaśnić czym dla oficerów francuskich była niewola w jednym z licznych oflagów rozmieszczonych na terenie Niemiec po klęsce 1940 r. Temat ten jest bardzo rzadko wspominany, nie wolno jednak zapominać, że w 1940 r. do niewoli dostało się 1 800 000 francuskich oficerów, podoficerów i szeregowców. Są oni ofiarami zapomnianymi przez historię, ofiarami złego przygotowania wojny przez dowódców, którzy preferowali wojnę pozycyjną od wojny manewrowej. Dowódcy ci nie posłuchali rad osób przewidujących porażkę (takich jak generał de Gaulle), jeśli taktyka się nie zmieni. Żołnierze ci otoczeni byli przez "siłę maszynerii", ale walczyli dzielnie za pomocą środków, które mieli do dyspozycji. Nikt nie ma prawa zapomnieć, że między 10 maja 1940 r. a zawieszeniem broni zginęło 100 000 żołnierzy francuskich.
Ta straszna liczba dowodzi, że w przeciwieństwie do tego, co jest czasami opowiadane, nasze oddziały z odwagą stawiały opór przeciwnikowi, który był lepiej uzbrojony i zorganizowany.
W czasie, kiedy ostatni, najstarsi świadkowie nas opuszczają, wydaje nam się właściwe, aby zostawić potomkom świadectwa o sposobie, w jaki mimo krańcowej nędzy ludzie ci potrafili się zorganizować, aby przeżyć i z godnością stawić czoła swoim strażnikom oraz aby pokazać, że mimo przegranej, cały czas zachowywali miłość do swojego kraju.

Założyciele centrum samopomocy

W obu oflagach przebywali oficerowie francuscy i polscy, dlatego też chcieliśmy stworzyć polskojęzyczną wersję strony dostępną poprzez kliknięcie na polską flagę. Chcielibyśmy, aby w przyszłości wszystkie teksty dostępne były także w języku polskim.
Podpisy do zdjęć i dokumentów zostały przetłumaczone przez Magdalenę Kruk-Kuchcińską, która pracuje w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu i pomaga nam przy wykonywaniu tłumaczeń.

Stronę Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu można zobaczyć klikając na link zamieszczony w zakładce "Linki" na naszej stronie.


Jeńcy Oflagu XXI B Schubin przybyli do Oflagu II B Arnswalde pod koniec 1943 r. Wówczas to Oflag XXI B Schubin został zlikwidowany, gdyż niemiecka załoga tego obozu została wysłana na front. Stowarzyszenie Pamięci Oflagów II D - II B od zakończenia II wojny światowej jest więc także Stowarzyszeniem Pamięci Oflagu XXI B


AVIS :
Chaque document publié dans ce site, photo, dessin, peinture, etc..., est surligné de la phrase "Propriété de l'Amicale". Cela ne veut pas dire que l'original du document appartient à l'Amicale, mais cela veut seulement dire que la mise en ligne du document est surligné de cette phrase pour prévenir tous visiteurs qu'il est interdit de prendre ce document pour l'utiliser de quelque façon que ce soit. Chacun des documents mis en ligne ne l'a été que parce que le propriétaire nous en a, au préalable, donné l'autorisation.