OFLAG IIB - Arnswalde
photographie d'un groupe de 13 prisonniers inconnus. (Photo donnée par Monsieur Dariusz CZERNIAWSKI de Borne Sulinowo).

Zdjęcie grupy 13 nieznanych więźniów. (Zdjęcie udostępnione przez Pana Dariusza CZERNIAWSKIEGO z Bornego Sulinowa).