OFLAG IIB - Arnswalde
une des équipes de football. Au centre avec le ballon, Jean SIMON,
Président de l'Amicale de l'Oflag IID-IIB jusqu'en 2005.

Jedna z drużyn piłki nożnej. W środku zdjęcia,z  piłką, Jean SIMON, prezes Stowarzyszenia Pamięci
Oflagów IID-IIB do 2005 roku.