Bergen – Allemagne – avril 1945 : Il s'agit probablement d'une photo d'un regroupement de prisonniers de l'Oflag IID-IIB dès avant leur rapatriement par camion ou par avion.
Document unique à ce jour.

Bergen - Niemcy - kwiecień 1945 r. : Jest to prawdopodobnie zdjęcie grupy więźniów z Oflagu IID-IIB przed ich repatriacją ciężarówką lub samolotem.
Do dziś jest to dokument nikatowy.