OFLAG IID - Gross-Born
Lieutenant Gaston Dupont – N° 3883 – Block 1 – Baracke 25 – Stube 1
+ carte avec le cachet de la Croix Rouge et celui de l’OKW, (Ober Kommando der Wermacht),
annonçant à sa famille que Gaston Dupont est prisonnier.

Porucznik Gaston Dupont N° 3883 – Blok 1 – Barak 25 – Pokój 1
Karta z pieczątką Czerwonego Krzyża i Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, informująca rodzinę o uwięzieniu Gastona Dupont.