OFLAG IID - Gross-Born
Le Colonel ANDREI, premier doyen français du camp de juin 1940 au 12 décembre 1940, date de son rapatriement.
(Photo donnée par Monsieur Dariusz CZERNIAWSKI de Borne Sulinowo).

Pułkownik  ANDREI, pierwszy francuski dziekan obozu od czerwca 1940 do 12 grudnia 1940, daty jego repatriacji