OFLAG IID - Gross-Born
Bloc 2, Baraque 1 : Etat-Major français de l'Oflag IID : de gauche à droite : FOURNIER, TRITSCHLER jean, Colonel ANDREI,
Colonel CHABRIER ou CHABANIER, Capitaine DUMONT, ADAM. (Photo donnée par Monsieur Dariusz CZERNIAWSKI de Borne Sulinowo).

Blok 2, Barak 1 : sztab francuski Oflagu IID : od lewej: FOURNIER, TRITSCHLER Jean, pułkownik ANDREI, pułkownik  CHABRIER lub  CHABANIER,
kapitan DUMONT, ADAM. (Zdjecie udostępnione przez Pana Dariusza CZERNIAWSKIEGO z  Bornego Sulinowa).