OFLAG IID - Gross-Born
Le seul Officier dont le nom est connu est le Lieutenant Jean HUBERT,
3ème à gauche au dernier rang, qui porte des lunettes. Photo donnée par Madame Jean HUBERT.

Jedynym znanym oficerem na zdjęciu jest trzeci od lewej w ostatnim rzędzie porucznik Jean HUBERT w okularach.
Zdjęcie udostępnione przez Panią Hubert.